Szolgáltatások

Tavak, tározók tervezése

Halastavak
Horgásztavak
Pihenőtavak
Öntözőtavak
Rekreációs tavak
Parktavak
Árvíz súlycsökkentő tározók
Tűzi víztározók
Csapadékvíztározók
Talajvíztavak

Tavak vásárlásához szaktanácsadás

Helyszíni szemle
Tavak állapotának vizsgálata
Műtárgyak létesítmények állapotának vizsgálata
Tavak állapotának és működésének értékelése
Vízjogi engedélyek műszaki tervdokumentációk felülvizsgálata
Üzemeltetési, karbantartási, felújítási (rekonstrukciós) javaslatok

Vízjogi engedélyek beszerzése

Vízjogi létesítési engedélyek vízjogi fennmaradási engedélyek, és vízjogi üzemeltetési engedélyek beszerzése, ügyintézése az engedélyezési eljárások során a megrendelő képviselete a hatóságok előtt (meghatalmazás esetén).
Egyéb vízügyi eljárással kapcsolatos ügyek intézése.
Vízjogi engedélyezési eljárások lebonyolítása

Vízkár elhárítási tervek készítése

Meglévő vízkár elhárítási tervek aktualizálása
Új vízkár elhárítási tervek készítése

Integrált települési vízgazdálkodási tervek készítése

Hajózási létesítmények tervezése

Úszóművek tervezése
Stégek tervezése
Sólyák tervezése
Kikötők tervezése

Kutak tervezése

Talaj és rétegvízkutak tervezése
Meglévő kutak engedélyeztetése

Vízkivételi művek tervezése

Tavakon és vízfolyásokon vízkivételi helyek tervezése
Tűzi vízkivétel tervezése

Környezetvédelmi tervek készítése

Tavak, tározók önellenőrzés terveinek készítése

Települési ipari területek csapadékvíz elvezetésének tervezése

Nyíltárkos és zárt vezetékes
Szikkasztóárkok, szikkasztótavak, szikkasztórendszerek

Szennyvíz elvezető rendszerek tervezése

Ipari szennyvíz elvezető rendszerek tervezése
Települési szennyvíz elvezető rendszerek tervezése

Vízellátó rendszerek tervezése

Ipari vízellátó rendszerek tervezése (ivóvíz, ipari víz)
Települési vízellátó rendszerek tervezése

Öntözési és meliorációs rendszerek tervezése

Öntözőrendszer tervezése
Drén (alagcső) rendszerek tervezése
Hígtrágya tárolók tervezése

Területi vízgazdálkodási rendszerek tervezése

Árvíz- és belvízvédelmi létesítmények tervezése
Épített magas partok tervezése

Árvízvédelmi töltések tervezése

Ár és belvízvédelmi depóniák és egyéb földművek tervezése
Szivattyúállások tervezése

Pályázati tervdokumentáció készítése
Költségvetések költségkalkulációk készítése
Mérnöki műszaki tanácsadás

Az általunk készített engedélyezési tervdokumentációkat megbízás esetén végig kísérjük az engedélyezési eljárás során és képviseljük a megbízót.